Elton with his 40% Carden Edge. Elton did a mid-day demo for the crowd.

Previous Home Next

elton

elton.jpg